تذهیبی

هنر کاشی‌کاری در بین هنرهای مختلف تزیینی جایگاه ویژه‌ای در معماری ایران دارد. در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی در هنر زیبای کاشی‌کاری حاصل شد.

هر یک از دوره‌های تاریخی ایران تاثیر به‌سزایی بر هنر کاشی‌کاری و تغییر شکل و ظاهر کاشی در سرزمین ایران گذاشته است. آگاهی از تاریخچه کاشی سنتی ایرانی از این بابت حایز اهمیت است که باعث شناخت بهتر کاشی‌ها شده و شما را در امر انتخاب و خرید کاشی بر اساس اصول زیبایی شناسی یاری می‌کند.

صنعت کاشی‌کاری در ایران از قدمت طولانی برخوردار است. کاشی‌کاری و کاشی‌سازی مانند سفال‌گری پیشه بسیاری از مردم ایران در ادوار مختلف تاریخی بوده و هست