T9

ابعاد قرنیز                                     100 * 10

قرنیز قطعه ای است با ارتفاع کم و به صورت نواری پای دیوار و کف ساختمان اجرا می گردد. برای جلوگیری از انتقال رطوبت از کف اتاق به گچ کاری دیوار ، و جلوگیری از برخورد اشیاء و اثاثیه به نازک کاری دیوار استفاده می شود. قرنیز رستیک پرسلانی پویا سرام از استحکام بالا و جذب آب پایین برخوردار می باشد.

اسکرول به بالا